Act80 Logo – orangearrow-whiteletter (635 x 500 px)